பிகாசோ


picasso-drawing.jpg

“இதை யார் வேண்டுமானாலும் வரைய முடியுமே” வகை. கையெழுத்து கூடப் படத்தின் ஒரு பகுதி மாதிரி இருக்கிறது.

தலைப்பும் வரைந்த ஆண்டும் தெரியவில்லை. கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் பிறகு சேர்க்கிறேன்.

Advertisements

1945இல் பிகாசோ முதல் முதலாக லித்தோகிரஃபி (lithography – அச்சோவியக் கலை) கற்றுக்கொண்டு அந்த மீடியத்தில் பல ஓவியங்களை உருவாக்கினார். அதில் எருது என்ற இந்தத் தொடர் புகழ் பெற்றது.

இந்தத் தொடரில் ஒரு எருதை வரைந்துவிட்டு அதைப் படிப்படியாக எளிமையாக்கி, கடைசியில் அவரது ஆந்தைகள் போல மிகச் சில கோடுகளே இருக்கும் எளிமையான வடிவத்தில் முடிக்கிறார்…

1

bull1.jpg

2

bull2.jpg

3

bull3.jpg

4

bull4.jpg

எருதின் உருமாற்றம் வேகம் பிடிக்கிறது. உடலின் மேடு-பள்ளங்கள் முக்கோணங்களாக, சாய் சதுரங்களாக, இன்னும் பல ஜியோமித (geometric) வடிவங்களாக மாறுகின்றன. பிகாசோ யதார்த்தத்தை உருத் திரிக்க (distort செய்ய) தொடங்குகிறார். வலது காதையும் கண்களையும் பாருங்கள். ஒரு ஓவியத்தின் லே அவுட் போலிருக்கிறது இந்த நிலை.

5

bull5.jpg

6

bull6.jpg

இந்தத் தொடர் எந்தத் திசையில் போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்று இந்தப் படத்தை வைத்தே ஊகித்துவிடலாம், இதில் சஸ்பென்ஸ் எதுவும் இல்லை என்றாலும்.

7

bull7.jpg

ஏழாம் நிலையில் எருது முப்பரிமாணத் தன்மை குறைந்து கோட்டோவியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. முதுகில் தொடங்கிக் கால்கள் வரை செல்வது போன்ற சில சீரான கோடுகளால் ஆகியிருக்கிறது இந்த எருது. முழு உருமாற்றம் பெறுவதற்கு இன்னும் சில இடங்கள்தான் மிச்சம். முந்தைய படத்தில் தலையாக இருந்தது இப்போது கண் ஆகியிருக்கிறது.

8

bull8.jpg

மீண்டும் பல மாற்றங்கள். மேலும் பல பரிசோதனைகள்…

9

bull9.jpg

எருது முழுமையான கோட்டோவியம் ஆகியிருக்கிறது. எளிமையானாலும் எருதின் கம்பீரம் அப்படியே இருக்கிறது. இதில் ‘எடிட்’ செய்ய வேண்டியவை காதும் வாலும்தான்.

10

bull10.jpg

மிகச் சில கோடுகளில் வரையப்பட்ட இந்த அழகான படம்தான் கடைசிக் கட்டம் போல் தெரியும். ஆனால் இன்னும் ஒன்று மிச்சமிருக்கிறது.

11

bull11.jpg

முற்றும். முழுமையான குகை ஓவியம் உருவாகிவிட்டது.

11 ஓவியங்களைக் கொண்ட இந்தத் தொடரைப் பின்னோக்கிய வரிசையில் பார்த்தால் இன்னொரு தொடர் கிடைக்கும்.

பிகாசோவின் சரளமான கற்பனையும் எளிமையும் கைகோர்ப்பதைப் பற்றி என் முந்தைய பதிவான ‘உருவச் சித்திரம்: பிகாசோ’வில் சொல்லியிருந்தேன்.

காட்டாக இரண்டு கோட்டுச் சித்திரங்கள். பல பெரிய ஓவியர்களைப் போல பிகாசோவுக்கும் ஆந்தை பிடிக்கும். முதல் படம் அனேகமாக ஒரே கோட்டில் வரையப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது படம் – இது இன்னும் சிறப்பானது – ஒன்பது கோடுகளில் வரையப்பட்டிருக்கிறது.

 

owl_picasso.jpg
The Owl

owl2_picasso.jpg
Le Hibou, 1946

* பிரெஞ்சு மொழியில் ‘இபு’ என்றால் ஆந்தை.

pline.JPG
Portrait

பிகாசோவின் கோட்டுச் சித்திரங்களில் பலதும் மிக எளிமையானவை. நிறைய காலி இடம் இருக்கும். சில சித்திரங்கள் மிகச் சில கோடுகளில் முடிந்துவிடும். இந்த வகைப் படைப்புகளில் பலவற்றில் குகை ஓவியங்களின் எளிமையும் அழகும் இருக்கின்றன (பிகாசோவின் கலையைப் பல விஷயங்கள் நேரடியாக பாதித்திருக்கின்றன).

இன்னொரு விஷயம் நகைச்சுவை. தமாஷாக இருக்க வேண்டும் என்று பிகாசோ மெனக்கெட்டு அப்படியெல்லாம் வரைந்தாரா, அல்லது தமாஷ் ஒரு பின்விளைவா என்று தெரியவில்லை. அவரது வாழ்க்கை வரலாறுகளைப் படித்தால் தெரியலாம்.

‘இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் வரையலாமே’ என்று சிலரை நினைக்க வைப்பது இந்தப் படங்களின் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். மேலே இருக்கும் படமே அப்படிக் கேட்க வைக்கும்.

கொஞ்சமும் அக்கறையில்லாமல் படு அலட்சியமாக வரையப்பட்டிருப்பது போல் தெரியும் இந்தப் படம் பிகாசோவின் கற்பனை, சரளம், எளிமை ஆகியவற்றுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு.

மேலும் சில உதாரணங்களை இங்கே போடலாம் என்று திட்டம். உருவப் படம் யாருடையது என்று தெரியவில்லை.